Pri začiatkoch podnikania sa často dáva podnikateľský plán na prvé miesto. My to nebudeme vyvracať. Čo však, ak začínajúci podnikateľ vlastne ani nevie, čo má obsahovať? Preto by sme radili začať vzdelávaním.

Vzdelávanie ako prvé

To, že biznis začal rozkvitať, ešte neznamená, že máte kľúč ku všetkému. Vo svete konkurencie je potrebné neustále napredovať a vylepšovať ponúkané služby a zákaznícky servis. Legislatíva sa neustále mení a prispôsobuje aktuálnemu dianiu a potrebám štátneho rozpočtu, preto je potrebné pravidelné vzdelávanie sa aj v tejto oblasti.

Nastal čas dať svojim predstavám formu

Každá jedna inštitúcia, od ktorej budete žiadať pomoc, stimul alebo dotáciu, bude požadovať podnikateľský, respektíve finančný plán. Musí obsahovať stručný popis ponúkanej služby alebo produktu, ďalej jednoduchý finančný plán reprezentovaný nákladmi a očakávanými tržbami, analýzu konkurencie a marketing. Určite odporúčame zamyslieť sa nad vypracovaním SWOT analýzy, ktorá môže byť nápomocná v čase úvah, kam sa ďalej posunúť. Poukáže na reálne silné stránky, z ktorých viete ťažiť, a odhalí slabé miesta.

Foto: unsplash.com