Podľa toho na čo míňate svoje peniaze alebo koľko šetríte, možno zistiť, čo si v živote najviac vážite. Niektoré rodiny považujú každoročnú dovolenku za dôležitú a preto o nej nevyjednávajú.

Keďže finančné rozhodnutia odrážajú vaše hodnoty, tak sa môžete dostať i do spornej konverzácie. Hlavne ak máte vy a váš partner odlišné pohľady na to, ako by ste mali peniaze minúť, ušetriť alebo investovať. Ak nie ste na tej istej strane, tak to vo vás môže vzbudiť nevôľu.

Prvým krokom k zlepšeniu komunikácie s partnerom je diskusia o vašich spoločných hodnotách. Na akých prioritách sa obaja zhodnete? Zapíšte si ich. Tvoria totiž základ, na ktorom môžete ďalej stavať.

Foto: unsplash.com