Predaj vašich služieb či už freelance alebo konzultácie? Aj to je možnosť. Toto je najrýchlejšia, najjednoduchšia forma zarábania na internete a vie byť aj dosť výnosná. Stačí si vytvoriť web, dať si naňho podstránky svojich služieb, trocha ho spropagovať a dúfať,získate prvých klientov.

Nemusíte vytvárať fyzický produkt

Keďže služba v prvom rade závisí od vášho know-how a expertízy, ktorú viete prispôsobiť potrebám konkrétneho klienta. Môže to byť čokoľvek: Online marketingové poradenstvo (SEO, PPC, sociálne siete, content marketing, webová analytika…), tvorba web stránok, koučing, online tréner, interiérový dizajn, svadobný organizátor.

Predávajte prémiové členstvo na svojej stránke

Môžete predávať členstvo do exkluzívnych kútov vašej webovej stránky alebo blogu. Aby ste takéto podnikanie mohli spustiť, uistite sa, že obsah v platenej sekcii je cennejší než ten, ktorý majú zákazníci od vás zadarmo.

Foto: unsplash.com