Ak patríte k ľuďom, ktorí majú ambíciu začať podnikať, no zatiaľ ste nenarazili na príležitosť, ktorá by vám stála za podnikateľské riziko, nie ste ničím výnimoční – podobne je na tom väčšina začínajúcich podnikateľov. Na jednej strane sú podnikatelia ľudia činu, ktorí neváhajú podstupovať podnikateľské riziko, na strane druhej môže byť z rizika veľmi rýchlo krach. Pozrite si naše tipy, na čo nezabudnúť pri analýze odvetvia pri štarte podnikania.

Základná otázka každého začínajúceho podnikateľa - v čom podnikať?
(zdroj: unsplash.com)

Chuť a energia nestačí

Odborníci zhodne tvrdia, že pri podnikaní sa netreba nikam ponáhľať. Za pravdu im dávajú aj štatistiky – napríklad len štyria z desiatich slovenských podnikateľov prežijú na trhu dlhšie ako päť rokov. Najväčším mýtom, ktorému veria začínajúci podnikatelia, je viera, že prosperita vášho budúceho podnikania závisí viac na vašom podnikateľskom talente, než na podmienkach odvetvia, v ktorom sa rozhodnete podnikať. Možno vás teraz šokujeme, ale výber branže, v ktorej sa rozhodnete podnikať, dramaticky určuje vaše šance na úspech. Čo si teda všímať, ako a kde získavať potrebné informácie o možných odvetviach vášho budúceho podnikania?

Čím konkrétnejšie, tým lepšie

Na začiatok je dobré si naštudovať, ako sa konkrétne odvetvie vyvíja ako celok, akým tempom podnikateľom v ňom rastú tržby v medziročnom období a ako sa vyvíja ziskovosť týchto firiem. Sledujte, ako sa darí trhovým lídrom v odvetví, o ktoré sa zaujímate a či náhodou nemajú existenčné problémy, ktoré môžu byť spôsobené aj nepriaznivou situáciou v tomto odvetví. Pretože ak nedokáže byť v zisku trhový líder odvetvia, začínajúci podnikateľ môže len veľmi ťažko očakávať, že to bude on. Odvetvové štatistky a užitočné informácie nájdete aj v odbornej tlači alebo na webe. Snažte sa definovať svoju oblasť pôsobenia čo najkonkrétnejšie, to znamená, že konkrétne definovanou oblasťou nie je napríklad maloobchodný predaj, ale maloobchodný predaj potravín. Rovnako nekonkrétne znie aj internetový predaj, čo je v súčasnosti jednou z najrozšírenejších foriem podnikania. V prípade, že chcete napríklad založiť špecializovaný zľavový portál, hľadajte informácie o tomto segmente trhu.

Pýtajte sa skúsenejších

Základom podnikania je aj sledovať konkurenciu. Zistite si, kto sú vaši potenciálni konkurenti a sledujte ich úroveň. Veľa konkurentov v okolí a nízke vstupné bariéry na trh nesignalizujú nič dobré. Oboznámte sa preto aj s tým, ako sa vyvíja hospodárenie firiem, ktorým chcete konkurovať. Všímajte si napríklad aj to, aké majú obchodné a ziskové marže, aká je úroveň ich záväzkov a s tým spojená platobná disciplína a podobne. Neoceniteľné a praktické rady vám dajú hlavne ľudia, ktorí už v odvetví už pôsobia. Samozrejme je treba vedieť, ako a kde sa pýtať a nečakať, že vám informácie dá niekto, kto je vašou hlavnou konkurenciou. Ak by ste od nás chceli jednoduchý a všeobecný výpočet toho, v čom sa dnes oplatí podnikať a v čom naopak nie, je takmer nemožné ho urobiť. Aj stagnujúce odvetvia podnikania môžu totiž obsahovať rôzne rastúce segmenty. Kým napríklad predaje produktov a služieb na internete vykazujú každoročný nárast, segment zľavových portálov prechádza konsolidáciou, keď mnoho portálov zaniklo a na našom trhu v tejto oblasti zostal priestor len pre niekoľko veľkých už etablovaných hráčov. Odporúčame teda sledovať perspektívne technológie, ktoré majú potenciál uplatniť sa aj v tradičných odvetviach, prípadne samé o sebe tvoria samostatné odvetvia s veľkým inovačným a rastovým potenciálom.